Meie töötajad

 

Direktor:

Külli Kund

Rühmaõpetajad:

Liivi Kütt

 

Külli Solnik

 

Heli Bachmann

Muusikaõpetaja:

Eha Niglas

Liikumisõpetaja:

Heli Bachmann

Õpetaja abi:Tiiu Hordo

Kokk:

Kaire Tõnisson

Aednik:

Raul Kivi

Logopeedi teenus:

Viive Mihkelsoo