Lapsevanema meelespea

• Lapsele on oluline, et päev algaks rahulikult ja rõõmsalt, seetõttu varun hommikul aega ja kannatust.
• Kui soovin, et mu laps saaks koos teistega osaleda planeeritud õppetegevustes, toon ta lasteaeda hiljemalt 8.50-ks.
• Tunnen siirast huvi lapse tegemiste vastu lasteaias, kuulan teda, julgustan ja tunnustan.
• Vaatan aeg- ajalt üle ja korrastan lapse riidekapi.
• Hoolitsen, et kapis oleks alati olemas vahetusriided, piisavalt pabertaskurätte ja tüdrukutel juuksekumme/klambreid.
• Jätan haige lapse koju, sest olen vastutustundlik.
• Annan teada lapse puudumisest ja uuesti lasteaeda tulekust, siis on õpetajatel ja kokal kergem oma tegevusi ja vahendeid planeerida.
• Tasun õigeaegselt arve alusel lasteaiatasu.
• Arutan asju õpetajaga ja teen koostööd, kuna laps vajab ühtseid kasvatuspõhimõtteid.
• Olen oma käitumise ja ellusuhtumisega lapsele eeskujuks.
• Tunnen oma lapsest rõõmu, ta on kordumatu!